Opetus ja kurssit

Annan laulu- ja ilmaisukoulutusta niin yksilö- kuin ryhmäopetuksinakin Oy Ollakseen Ab:n kautta.

Pedagogisia taitojani olen hionut ja kehittänyt Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen aineryhmässä, syventymiskohteinani pop/jazz-laulupedagogiikka ja musiikkiterapia.

Pyrin opettajana jatkuvasti kehittämään itseäni ja löytämään uusia lähestymistapoja taiteen ja taitojen opettamiseen. Uskon, että opettajan tehtävä on laittaa oppilaassa liikkeelle prosessi, joka jatkuu vielä paljon opetustilanteen jälkeen ja johtaa koko ajan itsenäisempään oppimiseen. Opettajana tehtävänäni on ohjata oppilasta löytämään omat vahvuutensa ja haasteensa, ja auttaa etsimään tapoja joilla ylittää omat rajansa ja kehityskohtansa. Samoin pidän tärkeänä oppilaan taiteellisen kasvun tukemista ja oman taiteellisen äänen etsimistä ja löytämistä.

Opetuksessa minulle on tärkeää oppilaiden kohtaaminen henkilökohtaisella tasolla, tietoiseen läsnäoloon kannustaminen, taiteen terapeuttiset elementit, hyvinvointi, sekä tietenkin ilmaisun ilo!