Olen pääkaupunkiseudulla asuva ja vaikuttava esitystaiteilija ja muusikko.

Työskentelen monialaisesti taiteen ja pedagogiikan parissa yhdistellen kaikkia tietojani ja taitojani toisiinsa. Dramatisoin, soitan, sovitan, sävellän, kirjoita, laulan, näyttelen, opetan ja koulutan.

Pyrin työlläni kulkemaan rajapinnoilla. Uskon, että rajat ovat olemassa vain ihmisen mielessä, ja että jokaisen ihmisen potentiaali on paljon suurempi kuin mitä hän itse uskoo. Uskon myös vahvasti keskeneräisyyden ja virheiden estetiikkaan. Kun ihmisen omat sisäiset rajat murtuvat, olo vapautuu ja piilevätkin kyvyt ja mahdollisuudet pääsevät toteutumaan, samoin kuin oma ja maailman keskeneräisyys muuttuu voimavaraksi. Tätä tapahtumaketjua pyrin aikaansaamaan ja hyödyntämään niin taiteessani kuin pedagogiikassani.

Minua koskettavat teemat kuten aistit, aitous, rajat, yksilö, ryhmä, prosessin dramaturgia, identiteetti, valinnat, persoona, alitajunta ja tiedostamisen tasot, ympäristösuhde, tutkimus, kokeilu, keskeneräisyys, etsiminen, taiteidenvälisyys, tiede, tunne, luovuus, mielikuvitus, myllytys, sekoitus, flow, katharsis, vapautuminen, välittäminen.